Verzendkosten

Verzendkosten

Alle goederen worden vervoerd voor rekening van de koper en tevens ten gevare en risico van de koper. De aangegeven leveringstermijn is in geen geval bindend, elke vertraging in levering geeft de klant niet het recht noch de bestelling te annuleren, noch schadevergoeding of interesten te eisen.

Daar wij orders geven aan de vervoerder, handelen slechts als vertegenwoordiger van de koper.

Verzendkosten worden berekend aan vaste bedragen per doos. Daarmee zijn alle kosten voor verpakking en verzending bij de normale transportverzending inbegrepen. Bij express verzendingen, of andere transporteur gewenst zijn door de klant zullen bijkomende kosten in rekening worden gebracht.

Alle onderstaande prijzen zijn exclusief BTW

Transportkosten Shop Shop

tot 200€ vanaf 200€
Standard 19 10
Express op aanvraag
op aanvraag